Handlingar från höstmöte 2020

[PDF-länk]

2020-11-23 Höstmötesprotokoll.pdf

[PDF-länk]

Avgifter 2021.pdf

[PDF-länk]

Budget 2021.pdf

[PDF-länk]

E-postmeddelande 2020-11-23.pdf

[PDF-länk]

Funktionärer 2021.pdf

[PDF-länk]

Information om Lindös framtid.pdf

[PDF-länk]

Information om VA på Snedskär.pdf

[PDF-länk]

Kommentarer och frågor till styrelsen.pdf

[PDF-länk]

Kommentarer till Verksamhetsplan 2021.pdf

[PDF-länk]

Kommentarer till förslag till Avgifter 2021.pdf

[PDF-länk]

Kommentarer till förslag till Budget 2021.pdf

[PDF-länk]

Kommentarer till informationen om Lindös framtid.pdf

[PDF-länk]

Kommentarer till informationen om VA på Snedskär.pdf

[PDF-länk]

Verksamhetsplan 2021.pdfTillbaka