Hem     Föreningen     Sektioner     Medlemskap     Kontakt     Länkar

 Protokoll mm     Reseplanering och reseberättelse      Glimten    

 

    Bråvikens Segelsällskap    
Stadgar

Särskilda ordningsregler (Reglementen)

GDPR  Information om Bråvikens Segelsällskaps (BSS) behandling av personuppgifter

   
   
 

Verksamheter

Historisk sett har varvs/slipverksamhet och kappsegling varit de största verksamheterna, när båtsporten spred sig under 1960-70-talet så kompletterades dessa med juniorverksamhet och en egen skärgårdshamn. Dessa tillsammans med en fastighetssektion för att sköta klubbens fastigheter utgör även idag klubbens fem verksamhetsområden.

Ekonomi och administration

Sällskapet har under sin drygt 100-åriga verksamhet haft en god ekonomi. Tidigare var det bl.a. Damklubben som genom försäljning av alster från handarbetsaftnar bidrog till den goda ekonomin. Under de senaste 30 åren har deltagande i Bingoverksamhet gett ekonomin ett stort positivt tillskott. Främst är det dock överskotten från de båtutställningar i Norrköping som vi i Sällskapet har arrangerat vartannat år sedan 1973 som bidragit till den goda ekonomin. Den senaste (den trettonde) hölls 1998 med ett nettoresultat på nära etthundratusen kronor. Genom att medlemmarna ställer upp ideellt med enda ersättning i form av luncher och smörgåsar under utställningen, når vi de goda ekonomiska nettoresultaten.

Historik

Redan i slutet av 1800-talet fanns en organiserad verksamhet för båtsporten i Norrköping. Bråvikens segelsällskap (BSS) bildades dock först 1902 med namnet Nykterhetsvännernas Segelsällskap (NVSS) i protest mot det då rådande spritmissbruket bland seglarna. Grundarna var arbetare och förmän innom textilindustrin med sympatier i nykterhetsrörelsen.

NVSS fick tidigt kunniga och engagerade funktionärer och medlemmar vilket ledde till att man redan efter några år kunden bygga upp en engen hemmahamn på Hanholmen i Norrköping. Hanholmen blev för en lång tid framöver den samlande punkten för sällskapets aktiviteter med egen slip och båtbyggeri. På Hanholmen utvecklades ett rikt klubbliv med bl.a egen dansbana och ett eget stugområde med enkla små hus där men kunde övernatta. Med gemensamma krafter byggs också ett antal klubbhus, det senaste i början på 1950-talet vilket också blev grunden för det nuvarande vinterbonade klubbhuset. Efter nästan 70 år på Hanholmen blir klubben 1971 tvugna att flytta till ett nytt område, Lindö som fortfarande är klubbens hemmabas.

Sällskapets viktigaste verksamheter har historiskt omfattat kappsegling och slipverksamhet, det dröjde fram till början av 1960-talet innan semester och långfärdsseglandet kom igång på allvar.

NVSS blir BSS

Kravet på medlemskap i en organiserad nykterhetsloge försvann på 1910-talet. Kravet på nykterhet togs bort helt i början på 1950-talet och ersattes av ett krav på allmänt nyktert och städat uppförande. År 1964 bytte sällskapet så namn från Nykterhetsvännernas Segelsällskap (NVSS) till Bråvikens Segelsällskap (BSS).

Båtutställningar

BSS båtutställningsverksamhet började med "BÅTSPORT 73" Hela 1970-talet till mitten av 1980-talet var den stora båtboomens tid, då alla efterfrågade segelbåtar och i viss mån motorbåtar. Det var relativt lätt att få tillverkare och försäljare att ställa ut. Under slutet av 1980-talet och hela 1990-talet har marknaden varit betydligt kärvare. Stora segelbåtar ställs knappast ut idag på en regional båtutställning. Vi har anpassat oss efter utvecklingen på marknaden och arbetat aktivt med att få visa upp "det mindre båtlivet" inklusive kanoter och kajaker för skärgårds- och havsfärder. Dessutom vill vi gärna visa den serviceverksamhet som finns ute i skärgården i denna region, Sankt Anna och Gryts skärgårdar.
Båtmässan/Norrköping som utställningarna kallas sedan början av 1980-talet har rönt en stor uppskattning bland både besökare och utställare men också i kommunen då de visar upp Norrköping som ett båtsportcentrum.

1970 och slutet av 1900-talet

Under 1970-talet ökade intresset för båtsport och segling markant i Sverige. I samband med utlokaliseringen av fem statliga verk till Norrköping i mitten av 1970-talet blev BSS den största båtsportföreningen i Norrköping med över ettusen medlemmar. Flytten av klubbhuset från Hanholmen till Lindö med upprustning till vinterbonat utförande blev starten till en åretrunt verksamhet med klubbaftnar, teoriutbildning av våra ungdomar m.m. På det nya klubbområdet byggdes även upp en ny båtbyggnadslokal som ersättning för den gamla på Hanholmen (dansbanan som hade  anpassats för båtbyggande). I den nya båtbyggnadslokalen, där medlemmar utför inredning och reparation av segelbåtar har man även plastat och utrustat Optimistjollar. Detta blev en fortsättning på den tradition att bygga jollar som under ledning av den kände båtbyggaren Alvar Larsson, medlem i Sällskapet, gjordes på Hanholmen under 1960-talet, då man byggde OK-jollar i trä. Bråvikens Segelsällskap firade  sitt hundraårsjubileum år 2002 som aktiv båtsportförening. Vi fortsätter vår verksamhet likt tidigare med att underlätta för medlemmarna att ha och bruka en segel- eller motorbåt samt att stödja junior- och ungdomsverksamheten. Det är bland juniorerna som grunden läggs för blivande medlemmar att bli goda utövare av båtsport - en ungdom som lär sig att segla lär sig även för sitt framtida liv, ty i en båt och i en jolle måste man kunna ta hand om sig själv.  

År 2000 och framtiden

Under år 2002 fyllde BSS 100 år. En välbesökt jubileumsfest genomfördes under hösten. Mycket av vår historia och det arbete som lagts ner inom Sällskapet under de gångna åren är dokumenterat i den minnesskrift som togs fram inför jubileet.

En ny brytningstid har successivt påbörjats. Lindöhamnen har med åren blivit sliten och är inte i lika hög grad den gemensamma samlingsplats som den tidigare har utgjort. Alltfler av våra medlemmar har sina båtar förtöjda på Snedskär och på andra ställen i skärgården under seglingssäsongen. Utvecklingen går alltmer mot att gästhamnar och serviceanläggningar för båtsporten utvecklas i anslutning till de områden i skärgården som utgör naturliga turistorter. För vår del är Arkösund ett sådant område där mycket av de aktiviteter som genomförs under sommarperioden genomförs.  För många av våra medlemmar är Herstaberg det varv som används för vinterförvaring av båtarna.  Under ett antal år arrenderade BSS en del av varvet av Norrköpings kommun och svarade för sjö- och torrsättning i egen regi. Numera hyr vi vårt behov av varvsutrymme av Herstaberg Marina som också utför huvuddelen av sjö- och torrsättning med hjälp av en Sublift s.k. ”slamkrypare”.  En del av våra medlemmar föredrar dock att använda de varv som finns i skärgården i nära anslutning till sin förtöjningsplats under seglingssäsongen.

Vad framtiden kommer att innebära för förändringar hos oss har vi inte något svar på men vi kommer hela tiden att följa de förändringar som sker i omvärlden och anpassa vår verksamhet så att vi förblir ett attraktivt segelsällskap.