Fastighetsektionen

Lindö 58°36,5’N, 16°15,6’O

Fastighetssektionen ansvarar för anläggningen på Bråviksvägen 55 i Lindö. Tomten är på 10 000 kvadratmeter och där finns bl.a:

  • Klubbhuset med en samlingssal för 100 personer, serveringskök, kansli och sammanträdesrum. I lokalen har vi våra klubbaftnar och evenemang. Den hyrs flitigt ut för sammankomster, fester, bröllop med mera.
  • Båthallen med plats för 4 kölbåtar. Lokalen är kall. Där finns toalett och uppvärmt omklädnings- och lunchutrymme för båtbyggarna. Jollesektionen har förråd i lokalen och en avdelning med omklädningsrum, toaletter och duschar.
  • Uppläggningsplatser för jollar. I samband med att båthallen hyrs kan båtar tillfälligt ställas upp på området.
  • Tomten används för övrigt vid träningsläger och kappseglingar.

Priser för att hyra samlingssalen, båtbyggnadslokalen och båtplatser på tomten hittar du under Avgifter.
Här finns fler bilder hur lokalerna ser ut: BSS Klubbhus i Lindö

Om du vill hyra klubblokalen skall du maila till bokningsansvarig Anna Bergqvist.

Lämna dina kontaktuppgifter och ange datum då du är intresserad att hyra så blir du kontaktad.

Sektionsstyrelsen består av:

Ordförande: Vakant

Bokninsansvarig:
Anna Bergqvist
E-post: Anna Bergqvist

Ekonomiansvarig:
Stefan Nyström
E-post: Stefan Nyström