Kontaktpersoner för seglingsområden


Seglingsområde

Kontaktpersoner inom BSS
VästkustenDaniel Johansson, Tage Åberg
Sydkusten inkl. BornholmBengt Anzén, Egil Cederborg
Höga kustenBengt Anzén, Bengt Dagberg, Björn Nilsson, Christer Rosenlund
Bottenviken, BottenhavetHåkan Holmfeldt, Daniel Johansson, Mats Lindberg
Göta kanal
Trollhätte kanal
Bengt Anzén
VänernMats Lindberg
Vättern
Mälaren
Utsidan av Gotland och Öland
Bengt Dagberg
Finland
Åland
Rolf Alm
NorgeEgil Cederborg, Ray Happ, Daniel Johansson
DanmarkBengt Anzén, Egil Cederborg, Anita Endresz, Daniel Johansson
TysklandBengt Anzén, Egil Cederborg, Ragnar Landberg, Anita Endresz
S:t PetersburgRolf Alm, Torbjörn Lindkvist
Estland
Lettland
Litauen
Kaliningrad
Polen
Ray Happ, Torbjörn Lindkvist
HollandBengt Anzén, Jenny Bohlin, Ragnar Landberg
Frankrike
Jenny Bohlin, Ragnar Landberg
Spanien, PortugalJenny Bohlin
Shetlandsöarna
Orkneyöarna
Yttre Hebriderna
Skottland
Europas kanaler
Medelhavet
Ray Happ
AtlantenJenny Bohlin, Ragnar Landberg
Atlantens öarRay Happ
KaribienJenny Bohlin, Ray Happ
USARay Happ
NordvästpassagenKåre Freudental

Hör av dig till P-O Rudenäs för eventuell komplettering av listan. Telefonnummer och e-postadress till P-O hittar du i sidfoten.