Glimten

Glimten är vårt medlemsblad, som skickas ut till medlemmar två gånger om året, vår och höst. Här kan ni läsa om vad som hänt sedan sist och lite om vad som är på gång. Varje sektion ansvarar för att bidra med innehåll.

Men alla är välkomna att bidra med innehåll till Glimten!

Maila din text till P-O: perolof.rudenas@gmail.com.