Varvsektionen

Herstaberg 58°37,4’N, 16°13,0’O

Slip- och Hamnverksamhet

En båtsportförening bildas ofta för att hjälpa medlemmarna att ta hand om båten både på sommaren och på vintern. Alltså en hamn och slipverksamhet.

På Hanholmen kunde Sällskapet utveckla båda dessa verksamheter med en hemmahamn och en fungerande slipverksamhet. Hamnen på Hanholmen byggdes ut med egna krafter till en väl skyddad hamn med bryggor och vindskydd. Detta är samma idé som senare har utvecklats  på skärgårdsön Snedskär. I hemmahamnen i Lindö hyr Sällskapet en brygga för vår- och höstförtöjning.

Slipverksamheten på Hanholmen utvecklades från den ursprungliga upptagningen med omfattande manuell insats där man verkligen fick stötta båten under transporten på såpade brädor eller senare räls till uppställnings­platsen. De senaste 40-åren har upptagningen förenklats för medlemmarna med hjälp av allt modernare utrustning och för närvarande användes en Sublift som ersatt slipvagnar och mobilkran.

När Sällskapet flyttade från Hanholmen till Lindö förlades vinterförvaringen till ett,  för Norrköpings alla segel- och motorbåts­föreningar, gemensamt område Herstaberg. Här ansvarar Sällskapets medlemmar själva för förvaringsområdet och sjösättning och upptagning av båtar sker med hjälp av Alvarbåtar.

Som medlem i BSS har du möjlighet att utnyttja Varvsektionens tjänster och utbud som innefattar:

  • Möjlighet att ha långtids eller korttidsplats vid bryggan (D-bryggan) i Lindö.
  • Möjlighet att få plats för vinteruppställning på Herstaberg.
  • Möjlighet att ta upp och sjösätta båten med hjälp av Alvarbåtar som driver Herstaberg och båtbutiken på området.

OBS, medlemskap i BSS krävs.

Medlemsinformation

Önskar du lång eller korttidsplats på D-bryggan i Lindö? Ring då till ordförande (se nedan).

Särskilda ordningsregler för Lindöbryggan.

OBS! Medlemmar som har haft säsongsplats föregående år kommer automatiskt att erbjudas plats kommande år.

Du som önskar vinterplats på Herstaberg är välkommen att ringa ordförande för information.

Vad tycker du? Vi som arbetar inom varvsektionen är självfallet intresserade av dina synpunkter och ideér kring Herstaberg och Lindö, hör gärna av dig till ordförande per telefon eller brev om du har förslag till förbättringar.

Sektionsstyrelsen består av:

Ordförande:

Stefan Bräutigam
Linköpingsvägen 35
603 36 Norrköping
: 0707-467963
E-post: Stefan Bräutigam

Ekonomiansvarig:

Stefan Nyström
Mobil: 0704-54 74 04
E-post: Stefan Nyström