Information om Bråvikens Segelsällskaps (BSS) behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet

Bråvikens Segelsällskap med org. Nr 825000-0281 värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför för att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt enligt gällande lagar och regler. BSS är s.k. personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, ditt personnummer eller din e-postadress.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som medlem. I vissa fall måste vi behandla dina personuppgifter för att följa rättsliga förpliktelser, t.ex. för att sköta vår ekonomi och bokföring.

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartner, våra medlemmar och juridiska instanser. Vi lämnar personuppgifter till:

  • Medlemmar via matrikel och båtregister (namn, telefonnummer och adress)
  • Svenska Båtunionen (namn, telefonnummer, adress och e-postadress)
  • Svenska Seglarförbundet (namn, telefonnummer, adress och personnummer)
  • Norrköpings föreningsarkiv (namn, telefonnummer och adress)
  • BSS hemsida (namn, telefonnummer och e-postadress till vissa funktionärer)
  • Anslagstavlan på Snedskär (båtplats, båt, namn och telefonnummer)

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du är medlem och som längst i ett år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring enligt lag sparas i sju år.

Undantag

  • Personuppgifterna (namn, telefonnummer och adress) som lämnats till Föreningsarkivet ligger kvar för evigt. Tillgång till arkivet har endast forskare och andra som godkänts av styrelsen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Medlemskapet ställer dock krav på att personuppgifter lämnats.
Personuppgiftsansvarig inom BSS är Olof Tjernberg, som du når på olle.tjernberg@gmail.com eller 070-665 64 02.

Denna info finns som PDF på sidan med styrdokument.


Några länkar till samarbetspartners